Poznajemy Świat

Memo game – Indie

Wydrukuj plansze dwustronnie, najlepiej w formacie A3, wytnij karty MEMO. Możesz je zalaminować, wtedy będą trwalsze.

Instrukcja: Potasowane karty kładziemy logiem Poznajemy Świat do góry. Dzieci po kolei odwracają po dwie karty. Mają za zadanie zapamiętywać położenie obrazków i kojarzyć je w identyczne pary. Jeśli dziecko odkryje parę, kładzie ją przed sobą i zdobywa punkt. Gra kończy się, gdy wszystkie karty są zebrane, a zwycięzcą jest dziecko, które zebrało najwięcej par. Można zacząć od mniejszej ilości kart i stopniowo ją zwiększać.

Alternatywnie: Obrazki można również wykorzystać do szukania kategorii, np. kobiety vs. mężczyźni, osoby młode vs. osoby starsze. Można również prosić dzieci, by wylosowały 3-4 obrazki i ułożyły opowieść o wylosowanych bohaterach.

 

Pobierz i wydrukuj dwustronnie: