Poznajemy Świat

Ustawiamy się w kole. Dzieci w kole będą udawały statek.

Człowiek za burtą

Zabawa "Człowiek za burtą" jest uzupełnieniem warsztatów dla dzieci pt. Morskie opowieści.

Statek buja się na falach – dzieci chodzą w lewo i w prawo. W tym czasie marynarz szuka szczeliny, którą mógłby wydostać się na zewnątrz koła. Dzieci w kole nie mogą dopuścić, by marynarz wypadł ze statku. Jeśli jednak marynarzowi uda się, wszystkie dzieci krzyczą „człowiek za burtą”.

 

Wybieramy jednego marynarza, który będzie na statku.

Jeśli marynarz wydostanie się na zewnątrz, wszystkie dzieci krzyczą „człowiek za burtą”.