Poznajemy Świat

Alfabet Morse’a

Alfabet Morsea jest używany na całym świecie. Używa się go np. do komunikacji pomiędzy pływającymi po morzu statkami. Standardowo stosuje się znaki angielskie jako uniwersalne. Alfabet składa się ze znaków krótkich i długich, czyli kropek i kresek. Odpowiedni ciąg następujących po sobie znaków oznacza konkretną literę.

Żeby łatwo zapamiętać jakie oznaczenie ma konkretna litera alfabetu, najprościej jest zapamiętać słowa przypisane do konkretnej litery.

Np. do litery A przypisane jest słowo AZOT.

Dzielimy słowo na sylaby. Jeżeli w konkretnej sylabie pojawia się litera O lub Ó, to zastępujemy ją kreską. Jeżeli w sylabie pojawia się jakakolwiek inna samogłoska (A, Ą, E, Ę, I, U, Y), wówczas zastąpimy ją kropką.

Innymi słowy w wyrazie AZOT występują dwie sylaby: A i ZOT. W pierwszej sylabie występuje samogłoska A, dlatego zamieniamy ją na kropkę. W drugiej sylabie występuje samogłoska O, którą zamienimy na kreskę. A zatem litera „A” to ciąg znaków: . _

A oto i cały alfabet Morse’a

A

a zot

● ▬

B

bo ta ni ka

▬ ● ● ●

C

co raz moc niej

▬ ● ▬ ●

D

do li na

▬ ● ●

E

ełk

F

fil har mo nia

● ● ▬ ●

G

go spo da

▬  ▬ ●

H

ha la bar da

● ● ● ●

I

i gła

● ●

J

jed no kon no

● ▬  ▬  ▬

K

ko la no

▬ ● ▬

L

le o ni das

● ▬ ● ●

M

mo tor

▬  ▬

N

no ga

▬ ●

O

o pocz no

▬  ▬  ▬

P

pe lo po nez

● ▬  ▬ ●

R

ra tow nik

● ▬ ●

S

sa ha ra

● ● ●

T

tor

U

ur sy nów

● ● ▬

W

wi no rośl

● ▬  ▬

Y

yo gur to wo

▬ ● ▬  ▬

Z

zło to ry ja

▬  ▬ ● ●

 

1   . – – – –
2  . . – – –
3  . . . – –
4  . . . . –
5  . . . . .
6  – . . . .
7  – – . . .
8  – – – . .
9  – – – – .
0  – – – – –

Koniec litery       /
Koniec wyrazu   //
Koniec zdania ///

Alfabet Morse’a można dowolnie wykorzystywać. Można pisać wiadomość na papierze, lub nadawać znaki na odległość. Jeśli dziecko stojąc rozłoży jedna rękę to będzie to kropka, jeśli rozłoży dwie ręce to będzie to kreska.

 

Oto kilka pomysłów jak wykorzystać Alfabet Morse’a do dobrej zabawy:

  1. Dzieci stoją rozproszeni po całej sali. Ich zadaniem jest pokazać literę. Używając rąk mają pokazać kropkę (jedna ręka wyciągnięta w bok) lub kreskę (dwie ręce rozłożone na boki). W ten sposób możemy pokazać cały alfabet a dzieci się poruszają.
  2. Nadaj swoje imię. Niech dziecko przedstawi się innym swoim imieniem za pomocą alfabetu Morse’a.
  3. Nadaj tajną wiadomość. Napisz krótką zaszyfrowaną informację innym.
  4. Nadaj najważniejszą międzynarodową wiadomość alarmową S O S,
    czyli     . . . /  – – – / . . .
  1. Weź lusterko i odbijaj światło słoneczne odpowiednio zakrywając ręką odbicie. Jeśli chcesz nadać kropkę, odbicie światła słonecznego powinno być krótkie, po czym zakrywamy dłonią lusterko. Jeśli nadajemy kreskę, nieco dłużej odbijamy lusterkiem światło słoneczne.
  2. Podobnie jak w punkcie 1. Dodatkowo dzieci trzymają w dłoniach małe chorągiewki.

 

Dla spragnionych wiedzy: